CV

 Recente projecten

 • Projectleider (On)gekend teamtalent bij Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

 • Kwartiermaker Arbeidsmarkt voor Parkmanagement Lage Weide

Doel is het verbinden van bedrijven, onderwijs en gemeente om te komen tot een werkcollectief dat loopbaanpaden, ontwikkelmogelijkheden en werkzekerheid biedt op Industrieterrein Lage Weide bij Utrecht.

 • Projectleider Parallelle arbeidsmarkt bij Start Foundation

Als projectleider ondersteun ik Start Foundation bij het initiëren van pilots in de parallelle arbeidsmarkt. We zoeken bij gemeenten, provincies, het bedrijfsleven én het onderwijs naar mensen met lef. Die de durf hebben om ‘regelruimte te creëren’ en die anders aankijken tegen allerlei regels. Om zo de ‘parallelle arbeidsmarkt’ een kans te geven. Dat’s een nieuw idee om waardevol werk te creëren voor mensen onder aan de arbeidsmarkt. Werk dat een maatschappelijk probleem oplost, maar waar geen reguliere banen voor zijn. Wij zoeken naar een maatschappelijke businesscase die dat werk “betaalbaar” maakt. Dat vereist loslaten; van vastgeroeste ideeën én van starre regels.” (www. startfoundation.nl)

Activiteiten: projectmanagement, initiëren pilots, netwerken bouwen.

 • De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten versterken

Een samenwerking van TNO en DOORZAAM. De vraag die centraal staat is hoe het bewustzijn en de motivatie om te werken aan DI verbeterd kan worden. In werksessies inventariseren we de behoeften en mogelijkheden van uitzenders. Op grond hiervan worden drie mogelijkheden uitgewerkt die worden getoetst bij de uitzenders en andere stakeholders.

Activiteiten: ontwikkelen en leiden werksessies, interviews met stakeholders.

 • Whitepaper en webinar over zzp-ers

In opdracht van het Platform ZZP-dienstverleners heb ik een whitepaper geschreven over de zzp-er in Nederland op grond van beschikbare cijfers (klik hier om te downloaden). Op grond van dit whitepaper hebben we gezamenlijk een webinar verzorgd in de webinarweek van Zipconomy (klik hier om te bekijken)

Activiteiten: onderzoekrapportage

 • Human Capital Agenda provincie Flevoland

In opdracht van de provincie Flevoland in samenwerking met TNO en het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland. Op basis van een SWOT analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is in kaart gebracht waar kansen voor groei en innovatie liggen voor de provincie Flevoland. In werksessies hebben bedrijven uit de kansrijke sectoren acties gedefinieerd die bedrijven gezamenlijk gaan ondernemen om hun huidige en toekomstige personele uitdagingen aan te pakken. Voorbeelden van acties zijn: verbeteren samenwerking met onderwijs, verkennen mogelijkheden voor combinatiebanen, flexibele pools en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Activiteiten: projectmanagement, advies, ontwikkelen en leiden werksessies, , onderzoek.

 • Ontwikkelloopbanen voor laagopgeleide uitzendkrachten (inhoudelijk projectleider)

Mede op initiatief van Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flex (STOOF) zijn bij een aantal uitzenders pilots opgezet om uitzendkrachten zonder startkwalificatie de kans te bieden zich al werkend te ontwikkelen en waar mogelijk opgedane werkervaringen te verzilveren in een certificaat of diploma.

Activiteiten: projectleider, adviseur, ontwikkelen aanpakken, ondersteuning uitzenders, onderzoek.

 

Kerncompetenties

 • Procesbegeleiding/projectmanagement
 • Pragmatisch en creatief
 • Verbinden en samenwerken
 • Klantgericht
 • Verandermanagement
 • Adviesvaardigheden
 • Spreek de taal van besturen, directies, gemeenten, bedrijven en de werkvloer
 • Inhoudelijke expertise op het gebied van lerende organisaties, werkgeversbenadering, duurzame inzetbaarheid, methodisch werken bij gemeenten

 Werkervaring

 • 2010 – 2016: Senior adviseur/onderzoeker bij TNO – Sustainable Productivity and Employment
 • 2009 – 2010: Onderzoeker/adviseur bij OSA – Institute for Labour Studies
 • 2001 – 2011: Docent/onderzoeker organisatiewetenschap aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Opleidingen/trainingen

 • Masterclass Grip op Strategisch Samenwerken – Twijnstra en Gudde (2015)
 • Cursus coaching en consulting (International Professional Development Programme – Leading Meaningful Change) (sept. ‘07 – mei ‘08)
 • Promotieonderzoek bij Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap (2001 – 2006)
 • Algemene Sociale Wetenschappen (verkorte opleiding) – Universiteit Utrecht. Specialisatie: Arbeid, Management en Organisatie (1997 – 2000)

Publicaties

 • Whitepaper Platformwerk in opdracht van de ABU

Download hier de PDF

 • Veilig oversteken: inspiratiegids voor van-werk-naar-werktransities. I.s.m ABU en AWVN

Download hier de PDF

 • Handleiding Social return bij gemeenten

Download hier de PDF van de handleiding

 • SROI in MKB-INFRA bedrijven

Download hier de PDF