Over Ellen van Wijk

Fotografie: Helen Arenz

Even voorstellen…

Als procesbegeleider richt ik mij op het ontwikkelen en begeleiden van samenwerkingsprojecten om te komen tot een innovatieve en inclusieve regio. De uitdagingen van de bedrijven zijn hierbij leidend.

Ik heb een stevige onderzoeksachtergrond, maar mijn interesse is steeds meer opgeschoven naar het in praktijk brengen van al die mooie bevindingen en het al doende verkennen van mogelijkheden. Sinds 2016 ben ik als zelfstandig ondernemer actief als procesbegeleider. (klik hier voor mijn uitgebreide CV)

Ik ben geen technisch projectleider die alleen tijd en geld bewaakt, maar een procesbegeleider met stevige inhoudelijke bagage op het terrein van skillsbased arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen. Ik spreek de taal van uitvoerenden, management, ondernemers en bestuurders. Ik bied ruimte aan alle perspectieven, maar denk ook kritisch mee over de aanpak. Daardoor kan ik partijen helpen om tot een gedragen doelstelling en degelijk plan van aanpak te komen. Uitgangspunt hierbij is het opzetten van een lerend systeem: al doende (blijven) leren en bijstellen. Kennis delen en leren van de best practices van anderen horen hier natuurlijk ook bij.

Zaken waar ik warm voor loop zijn:

  • Ontwikkelen innovatieve oplossingen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
  • Verkennen van mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven, scholen en/of overheden
  • Organiseren van werksessies om te komen tot een gedeelde doelstelling en een plan van aanpak
  • Begeleiding bij de implementatie van het plan van aanpak
  • Procesbegeleiding van start tot oplevering

Empathisch, pragmatisch, duidelijk, klantgericht en creatief zijn mijn kernwoorden. Waar nodig beschik ik over een groot netwerk van experts voor ondersteuning bij specifieke vraagstukken.

Ik ben in 1967 geboren in Ede. Na heel wat omzwervingen ben ik al jaren met mijn partner gesetteld in Amersfoort. Om geestelijk en lichamelijk fit te blijven reis ik graag en doe ik aan yoga en hardlopen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren