Home

Een economisch gezonde regio vraagt om een blijvende goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben behoefte aan medewerkers met up-to-date kennis. Vanuit maatschappelijk perspectief is behoefte aan een arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen naar vermogen deel kunnen nemen. Deze vraagstukken vragen om maatwerkoplossingen die elkaar soms lijken te bijten.
Toch zullen bedrijven, opleidingen en overheden steeds vaker moeten samenwerken om tot een oplossing te komen. Dat gaat niet vanzelf. Vertrouwen, respect voor verschillende standpunten en een duidelijk gemeenschappelijk doel zijn voorwaarden voor succesvolle samenwerking. Daarnaast moet er ruimte zijn voor innovatie en out-of-the-box denken. Klein beginnen, leren van wat werkt en stoppen met wat niet werkt is het devies.

Ellen van Wijk ondersteunt partijen bij het ontwikkelen en implementeren van projecten om te komen tot een duurzame regionale arbeidsmarkt.

Voor contact klik hier