Home

Ellen van Wijk ondersteunt partijen bij het ontwikkelen en implementeren van samenwerkingsprojecten om te komen tot een innovatieve en inclusieve regionale arbeidsmarkt.

Een economisch gezonde regio vraagt om een blijvende goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor bedrijven steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden. Tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen op zoek naar een baan. Hoe kunnen we zorgen voor een match? Dit vraagstuk vraagt om nieuwe maatwerkoplossingen en denken in skills in plaats van traditionele functies en diploma’s.

Om deze uitdaging aan te gaan zullen bedrijven, opleidingen en overheden moeten samenwerken. Dat gaat niet vanzelf. Vertrouwen, respect voor verschillende standpunten en een duidelijk gemeenschappelijk doel zijn voorwaarden voor succesvolle samenwerking. Daarnaast moet er ruimte zijn voor innovatie en out-of-the-box denken. Ellen van Wijk kan u hierbij begeleiden.

Voor contact klik hier